Porovnanie povolaní
Zadajte povolanie do vyhľadávacieho poľa
Porovnajte tieto krajiny
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoducho/Prehľadne/Rýchlo
 
print_button
Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region

Ťažiskovou úlohou rakúsko-maďarského projektu trhu práce "NetLab - Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT" je budovanie aktívnej siete regionálnych sociálnych partnerov, aktérov trhu práce a správ služieb zamestnanosti v rakúsko-maďarskom hraničnom priestore. Táto kooperácia umožňuje vzájomnú výmenu informácií a skúseností, vytvorenie spoločného povedomia o problematike a rozpracovanie riešení a stratégií, aby bolo možné spoločne a rýchlo reagovať na zmeny a výzvy v cezhraničnej oblasti zamestnanosti. Ďalšie informácie na www.netlab-online.eu

  • Lead partner: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement
  • Financovanie: Projekt bude financovaný z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, Spolkového ministerstva práce, sociálnych vecí a ochrany spotrebiteľov a Maďarskej republiky.
Strategickú a obsahovú realizáciu projektu budú zabezpečovať/zabezpečujú títo partneri: