Porovnanie povolaní
Zadajte povolanie do vyhľadávacieho poľa
Porovnajte tieto krajiny
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoducho/Prehľadne/Rýchlo
 
print_button
AT CZ HU SK
Vzdelávací systém na Slovensku

Na tejto stránke získate informácie o vzdelávacom systéme v Slovenskej republike, ako aj bilaterálne porovnanie najvýraznejších rozdielov medzi Rakúskom a Slovenskom. Ak sa chcete informovať o vzdelávacích systémoch v Rakúsku, Česku alebo Maďarsku, kliknite prosím na kód príslušnej krajiny.

  • Slovenský vzdelávací systém: tu získate informácie o povinnej školskej dochádzke, formách a typoch škôl na Slovensku. Pre ľahšie pochopenie je graf doplnený vysvetľujúcim textom.

    Vzdelávací systém na Slovensku