Porovnanie povolaní
Zadajte povolanie do vyhľadávacieho poľa
Porovnajte tieto krajiny
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoducho/Prehľadne/Rýchlo
 
print_button
AT CZ HU SK
Život na Slovensku

Chceli by ste žiť na Slovensku? Na tejto stránke nájdete dôležité informácie, upozornenia a odkazy na miesta, na ktoré sa v prípade otázok môžete obrátiť.  


Všeobecné informácie: Najdôležitejšie informácie týkajúce sa životných podmienok na Slovensku, príchodu do krajiny, hľadania si zamestnania, pracovných podmienok, bývania, života s deťmi atď. spolu s užitočnými odkazmi nájdete tu:

  • Životné a pracovné podmienky na Slovensku (odkaz, slovensky)
  • Informácie pre cudzincov v Slovenskej republike (odkaz, slovensky)
  • Žiť a pracovať na Slovensku (PDF, nemecky)
  • Systém zdravotníctva na Slovensku (odkaz, slovensky)
Príchod do krajiny, pobyt, povolenie k pobytu: Občan EHP má v súčasnosti právo na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, pričom povolenie na prechodný pobyt sa tejto kategórii cudzincov od 01.05.2004 neudeľuje. Počas trvalého pobytu môže na území Slovenskej republiky napr. podnikať, zamestnať sa alebo študovať.

Občan EHP je povinný do desiatich pracovných dní od vstupu na územie SR hlásiť policajnému útvaru začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu, ak ho neprihlási ubytovacie zariadenie

Občan EHP má právo zdržiavať sa na území SR do 3 mesiacov (napr. ako turista, stážista, študent v rámci krátkodobých študijných pobytov). Ak chce zostať dlhšie, musí sa prihlásiť na pobyt.

Policajný útvar vystaví občanovi EHP doklad o trvalom pobyte (vo forme identifikačnej karty s fotografiou) s platnosťou na päť rokov. Po uplynutí tejto lehoty je možné požiadať o predlženie povolenia s platnosťou na desať rokov.

Kontaktné miesta:

Obvodné úrady:

http://www.vs.sk/Skripty/vs_frame.htm

Občianske poradne:

http://www.obcianskaporadna.sk/

Poradňa pre spotrebiteľov:

http://www.pravaspotrebitela.sk/

Poradňa pre ochranu práv:
http://www.vop.gov.sk/verejny-ochranca-prav