Porovnanie povolaní
Zadajte povolanie do vyhľadávacieho poľa
Porovnajte tieto krajiny
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoducho/Prehľadne/Rýchlo
 
print_button
FAQ

FAQ

Nejčastejšie kladené otázky

Ako funguje porovnanie povolaní?
Zadaním povolania cez 1) políčko „Porovnanie povolaní alebo 2) odkaz „Zoznam povolaní“ alebo 3) cez fulltextové vyhľadávanie

1) Políčko Porovnanie povolaní: Zadajte označenie povolania do políčka „Porovnanie povolaní“, následne vyberte krajinu (kliknite na skratku krajiny)
Pozor: V zozname sa nachádzajú momentálne platné názvy povolaní. Je možné, že vami vyhľadávané povolanie je synonymom k tejto profesii alebo jej starším označením. V tom prípade bude automaticky vygenerované aktuálne označenie povolania, napr. pri zadaní kuchár vyskočí popis pracovníci v stravovaní a pracovníci v príbuzných odboroch. Ak má viac povolaní podobný obsah vzdelávania, dostanete zoznam k ďalšiemu výberu.

2) Odkaz Zoznam povolaní: abecedne zoradený zoznam disponibilných profesií. Nakliknutím začiatočného písmena žiadanej profesie sa hľadanie urýchli.

3) Fulltextové vyhľadávanie: Zadajte hľadanú profesiu do vyhľadávacieho poľa. Následne je vygenerované hľadané povolanie alebo sa objeví „Výsledok vašeho vyhľadávania je 0 položiek“.

Aké vyhľadávacie funkcie sú na webovej stránke?
Políčko „Porovnanie povolaní“: jednoduché vyhľadávanie, zadanie povolania
Políčko „Fulltextové vyhľadávanie“: vyhľadávanie v texte sa vzťahuje na všetky informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke

Zobrazená profesia nezodpovedá tej, ktorá bola zadaná do vyhľadávacieho poľa?
Názvy povolaní na tejto webovej stránke zodpovedajú aktuálne platným označeniam povolaní. Proto je možné, že Vami zadané povolanie je buď starším označením, alebo synonymom aktuálneho názvu hľadanej profesie.

Zobrazujú sa profesie, ktoré neboli vyhľadávané
Systém vyhľadávania Jobtour zohľadňuje jednotlivé časti slov v názve povolania a je spojený aj s hovorovými označeniami povolaní (synonymá). Je proto možné, že Vám budú navrhnuté povolania, ktoré na prvý pohľad nesúvisia s vyhľadávanou profesiou. V tomto prípade Vám bude automaticky navrhnutý aktuálny názov povolania.  Je tiež možné, že viac profesií má podobný obsah vzdelávania, v tom prípade Vám bude ponúknutý k výberu zoznam príslušných povolaní.

Zadaný odkaz nefunguje
Snažíme sa priebežne aktualizovať všetky odkazy. Pokiaľ niektorý z nich nefunguje, oznámte nám to prosím (Kontakt), vynasnažíme se vám obratom zaslať aktuálny odkaz.

Aká kolektívna zmluva platí v Rakúsku pre ktorú profesiu
?
Kolektívne zmluvy, ktoré sú priradené k jednotlivým profesiám, platia s výhradou. Boli vybrané kolektívne zmluvy jednotlivých odborov, kde je najväčší záujem po pracovných silách s príslušným profesným vzdeláním. Obecne je však zaradenie so kolektívnych zmlúv závislé na prísušnosti k odvetviu jednotlivých podnikov a tiež na spolkovej krajine, v ktorej podnik sídli. Tiež platnosť mzdových zákonov je časovo obmedzená - približne každý jeden až dva roky sa prispôsobujú miere inflácie. Preto je k jednotlivým prípadom nutná individuálna informácia.
Prosím, berte v úvahu, že v Českej a Slovenskej republike a v Maďarsku existujú kolektívne zmluvy len na úrovni jednotlivých podnikov.

Čo označuje kód ISCO?
Tento kód je označenie medzinárodnej klasifikácie, ktorá umožňuje nájsť príríbuzné profesie vo vštkých (európskych) krajinách.

Kde si môžem nechať uznať moje povolanie?
Odpoveď záleží na tom, či v žiadanej krajine pracujete (ako zamestnanec), mate tu ohlásenú živnosť, alebo chcete získať dalšiu kvalifikáciu.
Pod bodom Pracovné a sociálne právo nájdete užitečné informácie k téme uznávánie vysvedčení a dokladov o vzdelaní.