Srovnání povolání
Zadejte povolání do vyhledávacího pole
Srovnejte tyto země
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoduše/Přehledně/Rychle
 
print_button
Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region

Podstatná úloha rakousko- maďarského projektu trhu práce "NetLab - Network for Labourmarket Cooperation in the Border Region HU-AT" je budování aktivních sítí regionálních sociálních partnerů, aktérů trhu práce a správ služeb zaměstnanosti v rakousku-maďarském hraničním prostoru. Tato kooperace umožnuje vzájemnou výměnu informací a skušeností, vytvoření společného vědomí problematiky a vypracování řešení a strategie, aby bylo možné společně a rychle reagovat na změny a výzvy přeshraniční oblasti zaměstnanosti. Další informace na: http://www.netlab-online.eu/

  • Lead Partner: Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel-Projektmanagement
  • Financování: Projekt bude financovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Spolkovým ministerstvem práce, sociálních věcí a ochrany spotřebitelů a Maďarské republiky.
  • Strategická a obsahová realizace projektů probíhá přes tito partneři: