Srovnání povolání
Zadejte povolání do vyhledávacího pole
Srovnejte tyto země
icon_blue_AT icon_blue_CZ icon_blue_HU icon_blue_SK
Jednoduše/Přehledně/Rychle
 
print_button
FAQ
Nejčastější otázky v přehledu

FAQ

Nejčastěji kladené dotazy

Jak funguje srovnání profesí?
Zadáním profese přes 1) pole „Srovnání povolání nebo 2) odkaz „Seznam povolání“ nebo 3) přes fulltextové vyhledávání

1) Pole Srovnání povolání: Zadejte označení profese do pole „Srovnání povolání“, poté vyberte zemi (klikněte na zkratku země)
Pozor: V seznamu jsou obsaženy momentálně platné názvy povolání – zvláště učňovských profesí. Je možné, že vámi hledané povolání je synonymem k této profesi nebo jejím starším označením. V tom případě bude automaticky vygenerováno aktuální označení profese, např. při zadání kuchař vyskočí popis Provozní pracovníci stravování a pracovníci v příbuzných oborech. Pokud má vícero profesí podobný obsah vzdělávání, dostanete seznam k dalšímu výběru.

2) Odkaz Seznam povolání: abecedně seřazený seznam disponibilních profesí. Nakliknutím počátečního písmena žádané profese se hledání urychlí.

3) Fulltextové vyhledávání: Zadejte žádanou profesi do vyhledávacího pole. Poté je vygenerováno hledané povolání nebo se objeví „Výsledek vašeho hledání je 0 položek “.

Jaké hledací funkce jsou na webové stránce?
Pole „Srovnání povolání“: jednoduché hledání, zadání povolání
Pole „Fulltextové vyhledávání“: hledání v textu se vztahuje na veškeré informace obsažené na této webové stránce

Ukázaná profese neodpovídá té, která byla zadána do hledacího pole?
Názvy profesí na této webové stránce odpovídají aktuálně platným označením povolání. Proto je možné, že Vámi zadané povolání je buď starším označením nebo synonymem aktuálního názvu hledané profese.

Ukazují se profese, které nebyly hledány
Systém hledání Jobtour zohledňuje jednotlivé části slov v názvu profese a je provázán i s hovorovými označeními profesí (synonymy). Je proto možné, že Vám budou navržena povolání, která na první pohled nesouvisí s hledanou profesí. V tom případě Vám bude automaticky navržen aktuální název profese.  Je také možné, že vícero profesí má podobný obsah vzdělávání, pak Vám bude nabídnut k výběru seznam příslušných povolání.

Zadaný odkaz nefunguje
Snažíme se průběžně aktualizovat všechny odkazy. Pokud přesto některý z nich nefunguje, sdělte nám to prosím (Kontakt), vynasnažíme se zprostředkovat Vám aktuální odkaz obratem.

Jaká kolektivní smlouva v Rakousku platí pro kterou profesi?
Kolektivní smlouvy, které jsou přiřazeny jednotlivým profesím, platí s výhradou. Byly vybrány kolektivní smlouvy jednotlivých odvětví, kde je větší poptávka po pracovních silách s příslušným profesním vzděláním. Obecně je však přiřazení kolektivních smluv závislé jak na příslušnosti k odvětví jednotlivých podniků tak na spolkové zemi, ve které podnik sídlí. Navíc je platnost mzdových nařízení časově omezená  – přibližně každý jeden až dva roky se přizpůsobuje míře inflace. Proto je nutná individuální informace k jednotlivým případům.
Prosím, berte v úvahu, že v České a Slovenské republice a v Maďarsku existují kolektivní smlouvy pouze na úrovni jednotlivých podniků.

Co označuje kód ISCO?
Tento kód je označení mezinárodní klasifikace, která umožňuje nalézt příbuzné profese ve všech (evropských) zemích.

Kde si mohu nechat uznat mé povolání?
Odpověď záleží na tom, jestli v žádané zemi pracujete (jako zaměstnanec), máte zde ohlášenou živnost nebo chcete získat další kvalifikaci.
Pod bodem Pracovní a sociální právo jsou užitečné informace na téma uznávání vysvědčení a dokladů o vzdělání.